РайББдөр и ШаарББдөр 2018-жылдын 15-декабрына чейин окуучулардын жалпы саны жана 2015-2017- жылдары чыгарылган окуу китептеринин жетпеген саны жөнүндө мааламатты бериши керек

РайББдөр и ШаарББдөр 2018-жылдын 15-декабрына чейин окуучулардын жалпы саны жана 2015-2017- жылдары чыгарылган окуу китептеринин жетпеген саны жөнүндө мааламатты бериши керек. Сайттын “Служебный вход для РайОО и ГорОО” деген аркылуу кирип бул маалыматты жөнөтүү керек (сайттын жогору жагында сол тарабында)