Ысык-Көл областы

 

Област Район  ЖӨӨББ Мектептердин аталышы Код
Ысык-Көл Жети-Огуз Акдобо СШ им.А.Алтымышбаева 9001
Ысык-Көл Жети-Огуз Акдобо НСШ им.К.Байбекова 9002
Ысык-Көл Жети-Огуз Акдобо СШ им.С.Давлетова 9003
Ысык-Көл Жети-Огуз Акдобо СШ им.Ы.Сооронбаева 9004
Ысык-Көл Жети-Огуз Барскоон СШ им.Э.Кендирбаева 9005
Ысык-Көл Жети-Огуз Дархан СШ им.А.Сатылганова 9006
Ысык-Көл Жети-Огуз Дархан СШ им.К.Саалиева 9007
Ысык-Көл Жети-Огуз Жаргылчак СШ с.Чон Жаргылчак 9008
Ысык-Көл Жети-Огуз Жаргылчак СШ им.Т.Мурзабекова 9009
Ысык-Көл Жети-Огуз Жаргылчак СШ им.Жунуш у.Жапара 9010
Ысык-Көл Жети-Огуз Жаргылчак СШ им.Б.Укуева 9011
Ысык-Көл Жети-Огуз Жаргылчак СШ им. С.Мендебаева 9012
Ысык-Көл Жети-Огуз Жетиогуз СШ им.Талып-Акун 9013
Ысык-Көл Жети-Огуз Жетиогуз СШ им.Ж.Аманбаева 9014
Ысык-Көл Жети-Огуз Жетиогуз СШ им.Д.Иманова 9015
Ысык-Көл Жети-Огуз Жетиогуз СШ им.Б.Исмаилова 9016
Ысык-Көл Жети-Огуз Жетиогуз НСШ им.О.Эсенканова 9017
Ысык-Көл Жети-Огуз Кызылсуу СШ им.Рысмендеева 9018
Ысык-Көл Жети-Огуз Кызылсуу СШ Абдракманова 9019
Ысык-Көл Жети-Огуз Кызылсуу СШ им.Ленина 9020
Ысык-Көл Жети-Огуз Кызылсуу СШ им.Э.Гапарова 9021
Ысык-Көл Жети-Огуз Барскоон СШ К.Чылабаева 9022
Ысык-Көл Жети-Огуз Липенка СШ с.Богатыровка 9023
Ысык-Көл Жети-Огуз Липенка СШ им.Т.Шевченко 9024
Ысык-Көл Жети-Огуз Липенка СШ им.Эсенкожоева 9025
Ысык-Көл Жети-Огуз Оргочор сш им.Ж.Желдебаева 9026
Ысык-Көл Жети-Огуз Оргочор СШим.М.Тынаева 9027
Ысык-Көл Жети-Огуз Саруу СШ им.Ж.Чабалдаева 9028
Ысык-Көл Жети-Огуз Саруу СШ им.С.Сыдыкова 9029
Ысык-Көл Жети-Огуз Саруу НШ с.Санаторий 9030
Ысык-Көл Жети-Огуз Св.Поляна СШ им.Ж.Байболотова 9031
Ысык-Көл Жети-Огуз Св.Поляна СШ им.А.Алыбакова 9032
Ысык-Көл Жети-Огуз Тамга СШ с.Тосор 9033
Ысык-Көл Жети-Огуз Тамга СШ с.Тамга 9034
Ысык-Көл Жети-Огуз Ырдык СШ им.А.Курманбекова 9035
Ысык-Көл Жети-Огуз Ырдык СШ им.Арстаке у.Абдылда 9036
Ысык-Көл Жети-Огуз Ырдык  СШ им. Дыйкамбаева Т.Ш. 9037
Ысык-Көл Жети-Огуз Ырдык НСШ с.Конкино 9038
Ысык-Көл Жети-Огуз Ырдык СШ им.Ю.Хазрет 9039
Ысык-Көл Жети-Огуз Акшыйрак Школа-интернат 9040
Ысык-Көл Ысык-Көл Абдрахманов СШ им.Бейшекеева 9041
Ысык-Көл Ысык-Көл Абдрахманов СШ им.Маматова 9042
Ысык-Көл Ысык-Көл Ананьево СШ. Им. Эсеналиева 9043
Ысык-Көл Ысык-Көл Ананьево СШ им.Лященко 9044
Ысык-Көл Ысык-Көл Ананьево СШ им.Абдрахманова 9045
Ысык-Көл Ысык-Көл Бостери СШ им.Атаева 9046
Ысык-Көл Ысык-Көл Бостери СШ им.Жээнбаева 9047
Ысык-Көл Ысык-Көл Бостери Школа-гимн.им.А.Мамытова 9048
Ысык-Көл Ысык-Көл Бостери НШ “Биринчи мугалим” 9049
Ысык-Көл Ысык-Көл Григорьевка СШ им.Пушкина 9050
Ысык-Көл Ысык-Көл Караой СШ им.Бектенова 9051
Ысык-Көл Ысык-Көл Кумбель СШ им.Орозова 9052
Ысык-Көл Ысык-Көл Кумбель СШ им.Иманкулова 9053
Ысык-Көл Ысык-Көл Орукту Средняя школа с.Орукту 9054
Ысык-Көл Ысык-Көл Орукту СШ им.Акун Мыктыбек 9055
Ысык-Көл Ысык-Көл Орукту СШ им.Шабиров 9056
Ысык-Көл Ысык-Көл Семеновка СШ с.Кожояр 9057
Ысык-Көл Ысык-Көл Семеновка СШ им. Колесникова 9058
Ысык-Көл Ысык-Көл Тамчы СШ им.К.Тыныстанова 9059
Ысык-Көл Ысык-Көл Тамчы Школа- гимназия с.Тамчи 9060
Ысык-Көл Ысык-Көл Темир СШ им.Керимгазиева 9061
Ысык-Көл Ысык-Көл Темир СШ им.Кудайбердиева 9062
Ысык-Көл Ысык-Көл Торуайгыр СШ с.Сарыкамыш 9063
Ысык-Көл Ысык-Көл Торуайгыр СШ им.Эшенкулова 9064
Ысык-Көл Ысык-Көл Чонсарыой СШ. Им.Джумаева 9065
Ысык-Көл Ысык-Көл Чонсарыой СШ им.Туменбаева 9066
Ысык-Көл Ысык-Көл Чонсарыой СШ с.Орнок 9067
Ысык-Көл Ысык-Көл Чонсарыой СШ с.Бает 9068
Ысык-Көл Ысык-Көл Чонсарыой СШ им.Эмгекчил 9069
Ысык-Көл Ысык-Көл Чолпон-Ата СШ им. Кирова 9070
Ысык-Көл Ысык-Көл Чолпон-Ата СШ им. Осмонова 9071
Ысык-Көл Каракол Каракол инновационное школа-гимназия №1 9072
Ысык-Көл Каракол Каракол  школа-гимназия №2 9073
Ысык-Көл Каракол Каракол  школа-гимназия №3 9074
Ысык-Көл Каракол Каракол Школа- гимназия №4 9075
Ысык-Көл Каракол Каракол Средняя школа №5 9076
Ысык-Көл Каракол Каракол Средняя школа №6 9077
Ысык-Көл Каракол Каракол Средняя школа №7 9078
Ысык-Көл Каракол Каракол Средняя школа №9 9079
Ысык-Көл Каракол Каракол Школа- гимназия №11 9080
Ысык-Көл Каракол Каракол Средняя школа №15 9081
Ысык-Көл Каракол Каракол Лицей им.Карасаева “Себат” 9082
И-Кульская г.Каракол гор.Каракол лицей-интернат им. Токтогула Сатылганова 9193
Ысык-Көл Тюп Тюп СШ с.Бирлик 9083
Ысык-Көл Тюп Тюп СШ им.Молдогазиева 9084
Ысык-Көл Тюп Тюп СШ им.Кайкина 9085
Ысык-Көл Тюп Тюп СШ им.Карымшакова 9086
Ысык-Көл Тюп Кутургу СШ им.Исмаева 9087
Ысык-Көл Тюп Кутургу СШ им.Султанова 9088
Ысык-Көл Тюп Кутургу СШ им.Бактиярова 9089
Ысык-Көл Тюп Кутургу СШ им.Усенбекова 9090
Ысык-Көл Тюп Акбулун СШ с.Акбулун 9091
Ысык-Көл Тюп Акбулун СШ с.Фрунзе 9092
Ысык-Көл Тюп Сарыбулак СШ им.Мукамбаева 9093
Ысык-Көл Тюп Сарыбулак СШ им.Мамбетсеитова 9094
Ысык-Көл Тюп Талдысуу СШ им.Темирова 9095
Ысык-Көл Тюп Талдысуу СШ им.Кайдуева 9096
Ысык-Көл Тюп Талдысуу СШ им.Батырбаева 9097
Ысык-Көл Тюп Талдысуу СШ им.Элебаева 9098
Ысык-Көл Тюп Чонташ СШ им.Омур Батыр 9099
Ысык-Көл Тюп Чонташ СШ им.Коралиева 9100
Ысык-Көл Тюп Санташ СШ им.Эгенбердиева 9101
Ысык-Көл Тюп Санташ СШ им.Сыдыкбекова 9102
Ысык-Көл Тюп Санташ СШ им.Муканова 9103
Ысык-Көл Тюп Санташ НСШ им.Ж.Асылбаева 9104
Ысык-Көл Тюп Карасаев СШ им.Коенкозова 9105
Ысык-Көл Тюп Карасаев СШ им.Сопиева 9106
Ысык-Көл Тюп Карасаев СШ им.Мамытова, с.Чон-Тогузбай 9107
Ысык-Көл Тюп Арал СШ им.Ашымова 9108
Ысык-Көл Тюп Арал НСШ им.Касмалиева 9109
Ысык-Көл Тюп Арал СШ им.Карачева 9110
Ысык-Көл Тюп Арал СШ им.Уметалиева 9111
Ысык-Көл Тюп Арал НШ им.Тезекова 9112
Ысык-Көл Тюп Тогузбулак СШ им. Асаналиева, с.Тогуз-Булак 9113
Ысык-Көл Тюп Тогузбулак СШ им.Тагаева, с.Сары-Булун 9114
Ысык-Көл Тюп Ысыккол СШ им.Мамырканова 9115
Ысык-Көл Тюп Ысыккол СШ  Ынтымак 9116
Ысык-Көл Тюп Михайловка СШ им.Шевченко 9117
Ысык-Көл Тон Тон СШ им.Салиева 9118
Ысык-Көл Тон Тон НСШ им.Аламанова 9119
Ысык-Көл Тон Кунчыгыш СШ им.Шамей 9120
Ысык-Көл Тон Кунчыгыш СШ им.Алтымышбаева 9121
Ысык-Көл Тон Кунчыгыш СШ им.Бокомбаева 9122
Ысык-Көл Тон Торткуль СШ им.Б.Мамбетова 9123
Ысык-Көл Тон Торткуль СШ им.Тилекова 9124
Ысык-Көл Тон Торткуль СШ им.Тайлакова 9125
Ысык-Көл Тон Б.Мамбетов СШ им.М.Догдурова 9126
Ысык-Көл Тон Б.Мамбетов СШим.Турусбекова 9127
Ысык-Көл Тон Б.Мамбетов СШ им.Жамгырчиева 9128
Ысык-Көл Тон Б.Мамбетов СШ им.Колбаева 9129
Ысык-Көл Тон Колтор СШ им.Т. Мырзамамбетова 9130
Ысык-Көл Тон Колтор СШ им.Айтикеева 9131
Ысык-Көл Тон Колтор СШ им. Иманалиев 9132
Ысык-Көл Тон Актерек СШ им. Жумаева 9133
Ысык-Көл Тон Актерек СШ им.Жангазиева 9134
Ысык-Көл Тон Актерек СШ им.Садыкова 9135
Ысык-Көл Тон Актерек СШ им.Н.Мамбетова 9136
Ысык-Көл Тон Актерек СШ им.Кидибаева 9137
Ысык-Көл Тон Актерек СШ им.Текеева 9138
Ысык-Көл Тон Улахол СШ им. Эркинбаева 9139
Ысык-Көл Тон Улахол СШ им.Алакова 9140
Ысык-Көл Тон Улахол СШ им.М.Мамбетова 9141
Ысык-Көл Тон Улахол СШ им.Салыкбаева 9142
Ысык-Көл Тон Улахол СШ им.Сагынтай 9143
Ысык-Көл Тон Кокмойнок СШ им.Каралаева 9144
Ысык-Көл Тон Кокмойнок СШ с.Кокмойнок – 1 9145
Ысык-Көл Тон Кокмойнок НСШ с.Кокмойнок – 2 9146
Ысык-Көл Тон Кажысай СШ им.Пушкина 9147
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы ШГ №1 им.Толстого 9148
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №2 им.Бокомбаева 9149
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №3 им.К.Абдылдаева 9150
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы ШГ №4 им.Ленина 9151
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №5 им.Ч.Айтматова 9152
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ  №6 им.Каралаева 9153
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №7 им.Калыгул 9154
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №8 им.Жакыпова 9155
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №9 им.Крупской 9156
Ысык-Көл Балыкчы гор.Балыкчы СШ №10 им.Манаса 9157
Ысык-Көл Ак-Суу Акбулун СШ им.Туманова 9158
Ысык-Көл Ак-Суу Акбулун СШ пгт.Акбулак 9159
Ысык-Көл Ак-Суу Акбулун СШ им.Сыдыкбекова 9160
Ысык-Көл Ак-Суу Акчий СШ им. А.Ракымова 9161
Ысык-Көл Ак-Суу Акчий СШ с.Кызыл-Кия 9162
Ысык-Көл Ак-Суу Акчий СШ с.Качыбек 9163
Ысык-Көл Ак-Суу Бозучук СШ им.Жусупова 9164
Ысык-Көл Ак-Суу Бозучук СШ им.А.Истамбекова 9165
Ысык-Көл Ак-Суу Бозучук СШ им.Чокуева 9166
Ысык-Көл Ак-Суу Борубаш СШ им.Токоева 9167
Ысык-Көл Ак-Суу Борубаш ОШ Мамбетакунова 9168
Ысык-Көл Ак-Суу Каражал СШ им.Эшимбекова 9169
Ысык-Көл Ак-Суу Каражал сш им. Туратбекова 9170
Ысык-Көл Ак-Суу Каражал СШ с.Жаны-Арык 9171
Ысык-Көл Ак-Суу Каракол СШ им.Айтпаева 9172
Ысык-Көл Ак-Суу Каракол СШ им.У.Калиева 9173
Ысык-Көл Ак-Суу Керегеташ СШ им.Алышбаева 9174
Ысык-Көл Ак-Суу Керегеташ СШ им.Субанбекова 9175
Ысык-Көл Ак-Суу Керегеташ СШ им.Деркенбаева 9176
Ысык-Көл Ак-Суу Керегеташ СШ им.Элебесова 9177
Ысык-Көл Ак-Суу Октябрь СШ им.Асаналиева 9178
Ысык-Көл Ак-Суу Октябрь СШ им.Ашубаева 9179
Ысык-Көл Ак-Суу Октябрь СШ им.Сооронбаевой 9180
Ысык-Көл Ак-Суу Отрадное СШ им.М.Калиева 9181
Ысык-Көл Ак-Суу Отрадное СШ им.Омельченко 9182
Ысык-Көл Ак-Суу Отрадное СШ им.Мурзакматова 9183
Ысык-Көл Ак-Суу Тепке СШ им.Бейшенова 9184
Ысык-Көл Ак-Суу Тепке СШ им.Жантошева 9185
Ысык-Көл Ак-Суу Тепке СШ им.Осмонова 9186
Ысык-Көл Ак-Суу Теплоключенка СШГ им.Кирова 9187
Ысык-Көл Ак-Суу Теплоключенка СШГ им.Мамакеева 9188
Ысык-Көл Ак-Суу Чельпек СШГ им.Рахимовой 9189
Ысык-Көл Ак-Суу Чельпек СШ им.Искакова 9190
Ысык-Көл Ак-Суу Энильчек НШ с.Энильчек 9191
Ысык-Көл Ак-Суу Шахта Джергалан СШ им.Асанбаева 9192