БАЙЛАНЫШ

Дареги: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек ш., Тыныстанов көчөсу 257

Телефондор:

Окуу китептерин басып чыгаруу жана камсыз кылуу боюнча: 0(312)623-660,
Окуу китептеринин ижарасын төлөө боюнча: 0(312) 666-190

 Техникалык колдоо ( ГорОО/РайОО )

0706 60 80 10. 0776 60 80 10. 0556 60 80 10