ИЖАРАНЫ ТӨЛӨӨ

“Жаңы китеп” мекемесинин банктагы реквизиттери:

Банк: ЖАК “Кыргыз Инвестициялык Кредиттик Банк” (KICB)

Банктык эсеп: № 1280016051694949,         БИК: 128001 

ЖАК “КИКБ” (KICB) банктын кассалары аркылуу же башка банк аркылуу ижара акысын төлөгөндө төмөндөгүдөй жазуу керек,

Алуучу: “Жаңы китеп” мекемеси
Төлөмдүн багытын кийинки форматта көрсөтүү керек:
Мектептин коду: ХХХХ, класс, окуучунун Аты-жөнү, окуу жылы 2018-19