Мектептердеги компьютерлердин санын жана абалын тактоого сурамжылоо

для РайОО