"Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына" арналган иш-чаралардын алкагында Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеп" мекемеси Китепканачылар күнүнө карата китепканачыларга арналган ыр жазуу үчүн ачык сынак жарыялайт.
Сынактын максаты өлкөнүн мектеп китепканачыларына арналган коомдук маанилүү кызыкчылыктарды символдоштуруучу, мектеп китепканачыларына арналган ыр жазуу, андан ары ыр-обон жаратуу.
Сынактын эрежелери:
Сынакка Кыргыз Республикасынын баардык жарандары катыша алат!
Текст мамлекеттик тилде болушу керек, мазмуну төрт сап ырдан турган жана төрттөн ашык эмес куплеттен болушу зарыл, тема, укуктук, моралдык жана адеп-ахлактык ченемдерге ылайык келүүгө тийиш.
Сынакка катышуу үчүн өтүнмөлөр 2021 жылдын 8-сентябрынан 8-октябрына чейин саат 18:00гө чейин Бишкек шаары, К.Тыныстанов көчөсү 257, (203-бөлмө), ошондой эле электрондук почта аркылуу: janykitep2020@gmail.com кабыл алынат.
Ырдын тексти жеке же чыгармачылык топто түзүлүшү мүмкүн. Катышуучулардын курамы жана саны курагы, саны же курамды тандоо боюнча чектелбейт.
Сынактын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат!
Сурап билүү телефону: 0556 60 80 10,
же сайт аркылуу маалымат алсаңыз болот kitep.org.kg

Конкурстун жобосу / Положение конкурса

ДОЛБООР ЖӨНҮНДӨ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеп" мекемеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 24-июлундагы №341 токтомунун негизинде Азия Өнүктүрүү Банкы тарабынан каржылаган “Секторду Өнүктүрүү Долбоору: Билим Берүү Системасын Бекемдөө” долбоорунун алкагында түзүлгөн.

Мекеме Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарын окуу китептери менен камсыз кылууну жакшыртуу, ижарадан чогултулган акча каражаттарын топтоп жаңы окуу китептерин өз убагында басып чыгарууну туруктуу каржылоо максатында түзүлгөн

Мекеменин максаты - окуучуларды заманбап талаптарга жооп берген окуу китептери менен камсыз кылуу. "Жаңы китеп" мекемеси мамлекеттик эмес каражаттардын эсебинен түзүлгөн, социалдык, кайрымдуулук, маданият, билим берүү жана башка коомго пайдалуу максаттарды көздөгөн коммерциялык эмес юридикалык жак болуп саналат.

УКУКТУК БАЗА

YOUTUBE Канал

ЖАҢЫЛЫКТАР