"Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына" арналган иш-чаралардын алкагында Билим берүү жана илим министрлигинин "Жаңы китеп" мекемеси Китепканачылар күнүнө карата китепканачыларга арналган ыр жазуу үчүн ачык сынак жарыялайт.
Сынактын максаты өлкөнүн мектеп китепканачыларына арналган коомдук маанилүү кызыкчылыктарды символдоштуруучу, мектеп китепканачыларына арналган ыр жазуу, андан ары ыр-обон жаратуу.
Сынактын эрежелери:
Сынакка Кыргыз Республикасынын баардык жарандары катыша алат!
Текст мамлекеттик тилде болушу керек, мазмуну төрт сап ырдан турган жана төрттөн ашык эмес куплеттен болушу зарыл, тема, укуктук, моралдык жана адеп-ахлактык ченемдерге ылайык келүүгө тийиш.
Сынакка катышуу үчүн өтүнмөлөр 2021 жылдын 8-сентябрынан 8-октябрына чейин саат 18:00гө чейин Бишкек шаары, К.Тыныстанов көчөсү 257, (203-бөлмө), ошондой эле электрондук почта аркылуу: janykitep2020@gmail.com кабыл алынат.
Ырдын тексти жеке же чыгармачылык топто түзүлүшү мүмкүн. Катышуучулардын курамы жана саны курагы, саны же курамды тандоо боюнча чектелбейт.
Сынактын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат!
Сурап билүү телефону: 0556 60 80 10,
же сайт аркылуу маалымат алсаңыз болот kitep.org.kg

Конкурстун жобосу / Положение конкурса

ABOUT THE PROJECT

The “Zhany Kitep” institution of the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic is established based on Kyrgyz Republic Government Decree #341 July 24, 2018 with the support of the "Sector Development Program: Strengthening the Education System" Project, financed by Asian Development Bank.

The institution is created to improve the availability of textbooks for students of general education organizations (schools) of the Kyrgyz Republic, to accumulate rental funds for sustainable financing of the timely publication of new textbooks.

The purpose of the Institution is to provide students with textbooks that meet modern requirements. “Zhany Kitep” institution is a legal entity created at the expense of non-state funds, pursuing social, charitable, cultural, educational and other socially beneficial aims of a non-commercial nature.

YOUTUBE Канал